Arbeidsverkstad for næringslivet - framtidig skuletilbod i Gudbrandsdalen

Den videregående skolestrukturen i Innlandet skal endres. Dette kan få store konsekvenser for både elever og næringsliv i regionen vår. Det er viktig at vi spiller inn behov til fylkeskommunen slik at de tar med dette i sitt arbeid.


Midt-Gudbrandsdalen Næringsforening inviterer derfor til arbeidsverksted for
næringslivet hvor vi skal se på:
- Hvilke behov har vi framover?
- Hva har andre lykkes med som vi kan lære av
og ta med oss?
- Hvilke muligheter ser vi for å vedlikeholde og
utvikle skoletilbudet?
- Hvordan kan næringslivet og skolene
samarbeide for å lykkes?

Målet med arbeidsverkstedene er å skissere muligheter og forslag som skal brukes i høringsinnspill til fylkeskommunen.

Dette sammen med resultater etter Østlandsforskning sine undersøkelser høsten 2023 vil bli delt slik at det kan brukes av politikere og andre som skal gi innspill skolesaken.

Klikk her for koma til arrangementet på facebook

Målgruppe:
Næringslivet i Midt- og Nord-Gudbrandsdal.

Påmelding:
HER

Arrangør:
Midt-Gudbrandsdalen Næringsforening

Kontaktinfo:
Mari Grasbakken / mari@mgnf.no / 905 38 389
Ida Amble Ruge / ida@skappa.no / 481 54 662

Arbeidsverkstedene er finansiert av:
Interkommunalt politisk råd Midt-Gudbrandsdal
Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal

Prosessleder på verkstadene:
Ida Amble Ruge
Rådgiver Skåppå AS
 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje