Digital næringskaffe 15. februar kl. 9.00

Velkome til digital næringskaffe for bedrifter i Nord-Gudbrandsdalen torsdag 15. februar kl. 9.00 - 9.30. 

Vi møtes digitalt på teams.
Det er ingen krav om påmelding, det er berre å logge seg på.

Program:

- Erfaringar med å inkludere flyktningar i arbeidslivet v/ hotelldirektør Ruth Øien Mæhlum i Thon Partner Hotel Otta
- Korleis kan ei bedrift gå fram med tanke på å tilsette flyktningar? Kva krev det av arbeidsgivar? Og kva kan ei bedrift forvente seg av oppfølging? v/Ketil Størseth, leiar NAV Lesja-Dovre
- Kven er flyktningane som ynskjer arbeid? Vi presenterer nokre konkrete anonymiserte døme v/Arne Chr. Mæhlum, marknadskoordinator NAV i Nord- og Midt-Gudbrandsdal
- Evt. spørsmål

Felles næringskaffe er eit samarbeid mellom kommunane Skjåk, Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja, og Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdalen.

Bli med på møtet via denne lenka. 
Nokon vil sleppe deg inn i møtet når startstidspunktet nærmar seg. 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje