Galdesand har fått utvida statusen som typisk turiststad

Galdesand har akkurat vorte godkjent som typisk turistplass i ei forlenga periode, frå påske og fram til 15. oktober. 

Forskrifta ser slik ut: 
§ 1. Grendesenteret Galdesand i Bøverdalen er å rekne som typisk turiststad deler av året.
§ 2. Forskrifta gjeld frå 1. april til og med 15. oktober. Dersom påska kjem før 1. april gjeld godkjenninga frå og med palmesøndag.
 

Galdhøpiggen Sommerskisenter Visit Jotunheimen
Du kan lese meir om saka her: https://www.statsforvalteren.no/.../statsforvalteren.../ 

Det betyr at Coop Prix Bøverdalen kan ha ope sundagar og heilagdagar i denne perioden (uavhengig av om det er med sjølvbetening eller om det er tilsette i butikken). Tilsvarande reglar gjeld for Fossbergom. 
Før hadde Galdesand status frå 15. mai til 15. september. 
 

Coop Prix Bøverdalen Coop Prix Bøverdalen