Les nyheitsbrev frå næringsavdelinga

I nyheitsbrevet frå næringsavdelinga i januar 2023 kan du mellom anna lese om TROLL-feber i verda, stillingssleppet, ny ressurs på næring og tilflytting, samt framtidsvisjonar. 

Gå til nyheitsbrevet for januar 2023.