Lokal kompensasjonsordning for bedrifter i Lom kommune

Lom har fått tildelt totalt kr. 677 000 i lokal kompensasjonsmidlar. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak, og som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar.
Det er også mogleg å gi tilskot til fellestiltak i reiselivet. 

Retningslinjene vart vedtatt i formannskapet den 20. april, og søknadsskjema er no opna. 
Søknadsfristen er 20. mai (forlenga frå 15. mai pga. langhelg). 

Du finn retningslinjer og søknadsskjema inne på www.regionalforvaltning,no