Moglegheitsstudium for Lom nasjonalparklandsby

I 2019 / 2020 fekk Lom nasjonalparklandsby kr. 30 000 til gjennomføring av eit moglegeheitsstudium for Lom nasjonalparklandsby. Målet med tiltaket var å gjere Lom nasjonalparklandsby meir tilgjengeleg for både lokalbefolkning og tilreisande i tråd med FNs berekraftsmål.

Den lokale bedrifta Funkibator AS vart derfor engasjert for å kartlegge og identifisere tiltak som kunne utbetrast og seinare marknadsførast som tilgjengelege aktivitetar.
Det vart gjennomført eit møte med Landsbyrådet som ressursgruppe, i tillegg til fleire synfaringar.

Moglegheitsstudiet skulle ta for seg følgjande:

  • Synfaring av sentrumsområdet
  • Identifisere aktiviteter og severdigheter
  • Prioritere eitt til tre tiltak, i samarbeid med landsbykoordinator / landsbyråd
  • Jobbe opp ressursgrupper
  • Jobbe for finansiering av prosjekt basert på prioriterte tiltak

Rapporten kan du lese her. (PDF, 337 kB)

Denne danner eit godt grunnlag for å søkje finansiering knytt til m.a. tilrettelegging i Presthaugen, gjennom friviljuge organisasjonar. Ei felles synfaring vart gjennomført i 2020 for å legge til rette for det. 

Synfaring i Presthaugen