Nye nasjonale smitteverntiltak for m.a. serveringsplassar og butikkar

Tiltaka gjeld i fyrste omgang fram til 18. januar. Les om dei nye tiltaka her og sjå ei oversikt frå folkehelseinstituttet knytt til smittevern i ulike yrkesgrupper:

  • Det blir innført nasjonalt forbod mot skjenking av alkohol på serveringsstader og arrangement, men serveringsstadene kan elles halde ope.
  • Kjøpesenter og butikkar bør ha åtgangskontroll og avgrensingar på kor mange personar som kan kome inn i lokalet. Dette er for at det skal vere mogleg å halde avstand

Her har du ei fullstendig oversikt over dei nye tiltaka.

Lurer du på oppdaterte råd for nettopp ditt yrke? Folkehelseinstituttet har ei oversikt som tek for seg kvar yrkergruppe, les meir her. Informasjonen er under endring basert på dei nye råda, så følg med for oppdatert informasjon. 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje