Nytt til næringslivet 9. mars

Dette kan du lese om i dagens nyheitsbrev:

  • Dialogmøte for reiselivet 11. mars kl. 11 via teams

  • Siste frist for å legge inn stilling i  Stillingssleppet 2021

  • Ledige bustadar i Lom

  • Kompensasjonsmidlar til næringslivet - lokal ordning

  • Lom som turiststad - reglar om opningstid

Les nyheitsbrevet her

Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet direkte i e-posten?
Da kan du melde deg på her: https://www.lom.kommune.no/.../meld-deg-pa-nyheitsbrev...