Samleside med informasjon om Gudbrandsdal Slakteri AS

Her vil du finne relevante offentlege dokument, webinar etc., slik at du kan sette deg inn i planane om det nye slakteriet på Otta (Gudbrandsdal Slakteri AS). 

Prospekt (PDF, 2 MB)
Tilsendt notat frå Gudbrandsdal Slakteri, der dei svarer på aktuelle spørsmål og påstandar knytt til slakteri-etableringa (PDF, 194 kB)
Webinar, med presentasjon frå både regionrådsleiar, styreleiar i Gudbrandsdal Slakteri, Fatland, Jæder m.fl. (litt tekniske problemar i innleiande fase, men det blir betre). 
- Saksførebuande dokument til kommunane (PDF, 401 kB)
- Saksframlegg frå administrasjonen i Lom kommune (PDF, 345 kB). Innstillinga vart ikkje vedtatt, saka vart utsett.