Søk om tilskot til natur- og kulturbasert næringsutvikling

Driv du med næringsutvikling innanfor kategorien "natur- og kulturbasert næringsutvikling", og har planar for 2024?
Da bør du sjekke ut denne utlysninga frå Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal!

Søk om tilskot

Tips:

  • Les godt gjennom retningslinjene før du sett i gong med ein søknad
  • Hugs søknadsfristen 1. februar
  • Det kjem inn mange søknadar, så skriv kort og presist.
  • Ikkje ver redd for å sende inn ein søknad - i verste fall får du eit avslag.


     

Meir informasjon om tilskotsordninga finn du her: 

Hugs søknadsfristen 1. februar 2024. 


 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje