Statens vegvesen ynskjer å etablere døgnkvileplass og utlyser konkurranse

Statens vegvesen ynskjer å inngå leigekontrakt med ein næringsaktør som vil etablere, drive og vedlikehalde ein døgnkvileplass for tungbilsjårfører ved rv. 15 i Vågå, Lom eller Skjåk.

Statens vegvesen ynskjer å opprette ny døgnkvileplass for lastebilar i Lom, Vågå eller Skjåk


Føremålet med konkurransen er å utvikle eit betre tilbod til tungtransportsjåførar som skal gjennomføre normal døgnkvile, redusert vekekvil eller ta pauser innanfor regelverket om kjøre- og kviletid.

For å få utviklet eit betre tilbod til tungtransportsjåførane, er vi avhengige av samarbeid med private aktørar for å få etablert fleire døgnkvileplassar, seier prosjektleiar Siv Kilskar i Statens vegvesen.

 – Vi ser for oss at aktuelle tilbydere kan være noen som driver et serveringssted, en bensinstasjon, en campingplass eller liknende, og som har arealer til disposisjon, sier hun.

Fristen for å gi tilbod er 21. mars 2024.
19. januar blir det arrangert ei digital tilbodskonferanse der interesserte får meir informasjon om konkurransen. Påmelding til tilbodskonferansen må skje via meldingssystemet i KGV innan 17.01.2024 klokka 12:00.

Du kan lese meir og finne konkurransegrunnlaget i denne lenka: