Svar på spørjeundersøking - Gudbrandsdal Slakteri

I januar vart det sendt ut ei spørjeundersøking til alle produsentane i Lom, angåande eit nytt slakteri på Otta. No kan du sjå svara som kom inn i artikkelen under. 

Når det gjeld framdrifta i den kommunale saksbehandlinga, så skal Gudbrandsdal Slakteri inn i kommunestyret den 9. februar og halde ei orientering. D
Deretter kjem sannsynlegvis saka om kommunal støtte til å bygging av eit industri/slaktebygg opp til behandling den 9.mars. 

 

Her finn du meir informasjon knytt til svarprosent, metode og dei innspela som kom inn under "ope post" på slutten av undersøkinga (PDF, 506 kB).
Dette notatet er sendt til kommunestyret som ei referatsak.