Fakturering av kommunale gebyr for 1. termin 2019:

Faktureringa av kommunale gebyr for 1. termin 2019 vil skje den 18. februar.

Den noko forsinka faktureringa er grunna omlegging til nytt datasystem i kommunen. Vi ber om forståing for dette.