Kommunale kultur- og idrettsmidlar 2019

Klikk for stort bilde

Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett kan søkje kommunen om driftstilskot

Søknadsfrist 1. april

Lag og organisasjonar i Lom kan søkje i Tilskuddsportalen

 

Her kan du enkelt finne fram til aktuelle tilskot som kan finansiere små og store prosjekt 

Søk her: https://www.lom.kommune.no/lom-kommune/tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-friluftsliv/idrett/sok-kommunale-kultur-og-idrettsmidlar/

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget
Mobil 934 29 318