Leige eller kjøpe leiligheit?

Lom helseheim sett frå lufta - Klikk for stort bilde Dette er ei uforpliktande undersøking der målet er å få kartlagt om det er marknad for å leige/kjøpe leilighitar i kommunale bygg. Det aktuelle bygget ligg like ved Lom helseheim, i eit bygg med til saman åtte bueiningar. Er dette noko som kunne vera aktuelt for deg? Gjer vel å svar under her! Dersom du ynskjer, kan du og leggja att namn/epost i skjemaet, så tek vi kontakt med deg.

Kontakt

Bjørn Bakke
Kommunalsjef helse og velferd
Mobil 909 47 300