Markering av frigjerings- og veterandagen 8. mai 2019

Ordførar Bjarne Eiolf Holø og sokneprest Einar Gelius markerar 8. mai utanfor Lom kyrkje.

8. mai kl 12.00 vil ordførar og sokneprest markera frigjeringsdagen og veterandagen med kransenedlegging og tale. Det blir og minnemarkering og konsert med Sondre Bratland i Nordberg kyrkje kl 1800. Meir om denne markeringa finn du på nettstaden til Skjåk kommune.