Nye gateljos i Lom!

Det er vedteke å gjennomføre eit investeringsprosjekt for utskifting,  oppgradering og nyanlegg gateljosanlegg med oppstart 2018. Dette arbeidet er no i gang!

I skrivande stund er arbeidet med å byta ut gateljos i Lom kommune i gang, noko som er særs gledeleg.  I samband med arbeidet med utskifting, oppgradering og nyanlegg gateljos kan dette medføra at det blir enkelte straumutkoplingar av anlegg.