Sjå bilder og presentasjonar frå HEIM 2024 - bustadkveld (og dag) i Lom

Den 22. mai handla det om bustadutvikling i Lom! Dersom du gjekk glipp av det eller vil sjå opp att noko - her finn du alle presentasjonane frå dagen samla. 

I 2023 / 2024 fekk Lom kommune kr. 800 000 frå Husbanken til å jobbe vidare med resultata frå GNIST-prosjektet, som du kan lese meir om på www.kulihaugen.no

Lom kommune fekk m.a. midlar til å gjennomføre ein ny kveld med bustadutvikling i fokus (her er ein artikkel frå fjorårets arrangement), og denne gongen inviterte vi også inn til ein kommunedag for kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Målet med dagen er auka samhandling og dialog mellom kommunane når det gjeld bustadutvikling.
 

Natural State: Einar


Her ser du programmet for kommunane (PNG, 3 MB). Alle kommunane var representert.

Presentasjonane finn du her: 

 

Her er nokre bilder frå kvelden. Vi var rundt 55 stk totalt.

Natural State: Einar

 

Natural State: Einar

·      

Natural State: Einar Natural State: Einar

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje