Informasjon til alle som har sals- og skjenkeløyve i Lom

  Alle sals- og skjenkeløyver i Lom kommune løper ut 31.05.2020.
Kommunen legg opp til felles handsaming av alle løyver i kommunestyret. Dei som sit på aktive løyver treng derfor ikkje å søkje om forlenging. Vedtak blir sendt til alle løyvehavarar etter handsaminga i kommunestyret.