Lom og Skjåk plankontor

Lom og Skjåk kommunar har felles kontor for plan, miljø og byggesak der Lom er vertskommune.

Alle henvendingar til kontoret skal gå via postmottaket i Lom eller eDialog. Kontor for plan, miljø og byggesak held til på Midtgard i 3. etasje i Lom. Saksbehandlarane har og kontordagar på Skjåk kommunehus. Du kan avtale tid både i Lom og Skjåk. 

Kontakt

Felleskontor Plan, byggesak og miljø Lom og Skjåk
Telefon 61 21 73 00
Anne Silje Berg
Tenesteleiar plan, byggesak og miljø
Telefon 905 83 658