Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 98 701
481 65 519

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset eller trur dei er smitta kan ringe koronatelefonen i Lom. 

Opningstid: kl 08:00-16:00

 

Hygieneråd - koronaviruset Folkehelseinstituttet  

Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Helsesjukepleiar 976 67 746
Stine Brenna
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Jordmor 952 71 959
Ergoterapeut 911 63 718
Legesekretær 61 21 72 00
Kommunepsykolog Lom/Skjåk/Vågå 481 65 518
Flyktningemedhjelpar 902 20 307
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk 481 65 520
Leiar legetenesta 480 92 331
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Tenesteleiar helse og velferd 916 86 342
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Helsepersonell 61 21 72 00
Flyktningkonsulent 900 84 958
Fysioterapeut (i permisjon) 481 65 521
Kommunelege 1 61 21 72 00 450 38 070
Jordmor 900 24 427
Fysioterapeut 481 65 520
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062
Fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam 481 65 520
Leiande helsesjukepleiar 976 67 747
Liv Marie Øyjordet