Med atterhald om politisk godkjenning blir det i Ottadalskommunane Skjåk, Lom og Vågå oppretta ny 100 % stilling som kommunepsykolog frå 01.07.2019
I perioda 2000 til 2017 var det 3 215 bygningsbrannar i fylket. Dei mest brannfarlege månadene var januar med 388 brannar og desember med 354. Så langt i år har to personar omkommet i brann i Oppland.


Frå og med 23. november 2018 blir Brubakken i Lom sentrum einvegskjørt.


Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.
Kursinstruktør: Atle Festervoll

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. 
UNG KULTUR MØTESBLIR DU MED?15.-16. FEBRUAR 2018ukm.no/dovre-lesja-lom-sel-skjak-vaga/


Torsdag 15. november starta forsøk med opptak av glasopor med sugebil i Grov
Lom Arbeidssenterskal ha julesalg på BIBLIOTEKET  mandag 26.november frå kl. 13-17.


Budsjett 2019, økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 for Lom kommune er lagt ut til offentleg høyring, med høyringsfrist 29.11.2018.

Ergoterapeut Ingunn Folden Grundetjern sluttar i Lom kommune i slutten av november-2018. Med atterhald om politisk godkjenning (budsjettvedtak for 2019) vil det frå 01.01.2019 bli samarbeid med Skjåk kommune på ergoterapiområdet.


Alle saker