Det har vore gjort ein stor frivillig innsats for opprydding av plast og anna avfall i Grov! Konteineren som sto nærast Bøvre er no flytta til industriområdet, ved elveforbygninga like aust for Eidefoss sin trafostasjon. Den andre konteineren står fortsatt ved køyresporet vestover mot moloen/ badeplassen i Grov. Begge konteinarane er for plast og anna avfall som er rydda frå strandsona.

 Vi i Lom kommune sender varme tanker til alle som er råka av den tragiske hendinga i går.


Det er vedteke å gjennomføre eit investeringsprosjekt for utskifting,  oppgradering og nyanlegg gateljosanlegg med oppstart 2018. Dette arbeidet er no i gang!


Frå veke 46 vil NAV Lom og Skjåk ha følgende åpningstider for «drop-in»: 


Mange i Ottadalen har behov for handverkstenester etter storflaumen i oktober, og mange er allereie i gong med oppryddinga. 

Næringssjefane i Ottadalen ynskjer å minne om at det er mange flinke, lokale bedrifter som kan nyttast i oppryddingsarbeidet. Dette krev gjerne ei bevisst handling frå den som er ramma, sidan mange forsikringsselskap nyttar bedrifter frå sentrale strøk. 

 
Som mange av dykk kanskje har fått med seg, er lokala ungdomsklubben i Lom nyttar seg av stengt. Det er fleire utfordringar knytt til lokalet, men enkelt forklart er lokalet for gamalt og utslitt.


Vassføringa i Bøvre er på veg ned, Lom har ikkje lenger krisestab. LOM KOMMUNE HAR SETT KRISESTAB, DENNE ARTIKKELEN BLIR OPPDATERT FORTLØPANDE: 


Blir du med på årets siste næringspub? Eller ynskjer du ein speed-date med Innovasjon Norge? 

Sjekk ut nyheitsbrevet med stort og smått frå Lom og omegn!

Kommunestyremøte på Midtgard kl 18.00


Forsikringsansvar som følgje av flommen i Lom og Skjåk ser slik ut:

Alle saker