Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggarar følger råd og retningsliner frå myndigheitene. 

Dersom du lurar på noko meir enn det som står her, kan du ringe smittetelefonen 815 55 015, eller sjå på Folkehelseinstituttet si heimeside

Innbyggjarar i Lom kommune som har spørsmål kan ringe beredskapstelefonen i Lom: 481 65 519.  
Kvardagar: 09:00-15:00 

Ved mistanke om smitte, ring fastlegekontoret: 61 21 72 00
Kvardagar: 08:00-11:30 (måndagar frå kl 09.00) 12:30-15:00

Utanom opningstider, ring legevakt 116117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00

Lom fysioterapi planlegg å starte opp med 1-1-behandling av pasientar frå måndag 20. april. 

Tysdag vedtok regjeringa at barnehagen opnar att frå 20.april. Frå 27.april opnar skular for 1.-4.kl. og SFO. Barn i risikogruppe, eller som har foreldre eller søsken som er det, skal fortsatt ha heimeskule.

Kjære alle innbyggjarane våre,
dykk gjer ein innsats vi aldri kjem til å gløyme. 

Med sangen, Slå ring av Jahn Teigen, ynskjer Lom kommune og ein stor gjeng musikarar å ynskje alle ei GOD PÅSKE! 

Hald ut - hald saman - og slå ring om det vakre som finst! 

14. april kan frivilljuge lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengde arrangement. Fordi det er stutt søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkarane kan bruke tida fram mot 14. april på å førebu seg.

Sjølv om det ikkje har vore påvist mange smittetilfelle i Lom, så er ikkje det dermed sagt at vi kan lempe på krava - eller at det ikkje er fleire smitta. 

Kjære toppturfolk og andre fjellfolk, 

Lom har ein svekka påskeberedskap samanlikna med normalen, og turisthyttene våre er stengde. Dette betyr at dersom noko skulle skje, så er ikkje hjelpa like lett tilgjengeleg som vanleg.

Innlandet politidistrikt og Oppland Røde Kors oppmodar fjellfolket til å nytte seg av turmoglegheiter i eigen kommune i staden for å dra på lange fjellturar i påska.

Påska er her, og det same er risikoen for å bli smitta av koronaviruset. 
Vi ynskjer derfor å informere om, og minne om følgjande: 

Kommunen jobbar stadig med tiltak som skal bremse koronasmitte av innbyggjarane i Lom. Snart er det påske, og mange startar påskeferien sin allereie til helga. 

Kommunen oppmodar alle innbyggjarar i Lom om å ikkje ta imot besøk av vener og familie denne påska. Dette kan bidra til å redde liv. 

I går (tysdag 31.03) fekk alle innbyggjarar over 16 år SMS frå Lom kommune med denne informasjonen.   

 

 

Skulle det bli ein alvorleg smittesituasjon i Lom, så er vi klare.
Takka vere ein heilt fantastisk gjeng i helsevesenet.

Opningstider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519

Opningstid:
Kvardagar frå 09:00-15:00.

 

Har du mistanke om at du er smitta?

RING fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere vidare tiltak. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde