Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggjarar følgjer råd og retningsliner frå myndigheitene, sjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene.

Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe:
Informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015, kvardagar 08:00-15:30 
Beredskapstelefon i Lom (for innbyggjarar): 481 65 519, kvardagar 09:00-15:00. 

Ved mistanke om smitte, ring beredskapstelefonen: 481 65 519
Utanom opningstider, ring legevakt 116 117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
 

Andre nyttige telefonnummer 

Regjeringa har varsla at dei vil vurdere gjeldande reglar og tilrådingar 14. april. I samband med dette har Statsforvaltaren i Innlandet kalla inn til møte torsdag 15. april.

 I samband med smitteutbrot i regionen har kriseleiinga i ettermiddag hatt møte.
Som følgje av utbrotet på Dovre er 4 sett i karantene og husstandsmedlemmar sett i ventekarantene.

Framover er koronatelefonen/teststasjonen ope berre på kvardagar 09:00-15:00
Ring før kl 10:00 for å få test same dag. 
 

Regjeringa har vedteke å innføre eit system for å risikovurdere smittesituasjonen med fem risikonivå, og tilhøyrande tiltakspakker som bør vurderast på dei ulike nivåa.

Nå er jula rett rundt hjørnet, og mange kjem heim for å feire jul med familien. Å reise heim til jul er definert som ei naudsynt reise, og vit at du er hjarteleg velkomen heim til Lom!

 

Alle koronatestar knytt til Loar skule er negative. Det betyr at karantenen ved Loar skule er oppheva frå og med i dag kl 15:30, og at skulen går som normalt frå måndag 14. desember.

Kommunen har fått stadfesta eitt nytt smittetilfelle i dag. Smitta er knytt til Miljøarbeidartenesta, og medførte ingen fleire nærkontaktar.

 

Kommunen har fått stadfesta 2 nye smittetilfelle i samband med smitteutbrotet i Lom. Det eine tilfellet har tilhald utanfor kommunen, og blir ivareteke av bustadskommunen.

Status i Lom kl 18:00 er uendra frå tidlegare i dag. Det er 4 stadfesta smitta og 24 i karantene.

Opningstider

Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519 (kvardagar 09:00-15:00)

 

Har du symptom?

RING beredskapstelefonen 481 65 519. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde