Nyttige telefonnummer

Her har du ei liste over telefonnummer som kan vere nyttige i ein vanskeleg situasjon.

Legekontoret: 61 21 72 00
Koronatelefonen: 481 65 519 

Legevakt: 116 117

Ambulanse: 113 
Brann: 110
Politi: 112

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Gudbrandsdal krisesenter: 61 27 92 20
Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475 
Psykisk helseteneste Lom og Skjåk: 481 49 062