Ingvild Visdal Aukrust

Stillingstittel
Fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam
Avdeling
Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk