Rekruttering av flyktningar - digital næringskaffe

15. februar var det digital næringskaffe for Nord-Gudbrandsdalen, der temaet var inkludering og rekruttering av flyktningar inn i arbeidslivet. 

Sendinga vart ikkje tatt opp, men her kan du sjå deler av presentasjonene frå møtet: 


Her kan du finne meir informasjon om NAV sine ordningar for arbeidsgivarar: 

Her finn du programmet: 

  • Erfaringer med å inkludere flyktningar i arbeidslivet v/ hotelldirektør Ruth Øien Mæhlum i Thon Partner Hotel Otta
  • Korleis kan ei bedrift gå fram med tanke på å tilsette flyktningar? Kva krev det av arbeidsgivar? Og kva kan ei bedrift forvente seg av oppfølging? v/Ketil Størseth, leiar NAV Lesja-Dovre
  • Kven er flyktningane som ynskjer arbeid? Vi presenterer nokre konkrete anonymiserte døme v/Arne Chr. Mæhlum, marknadskoordinator NAV i Nord- og Midt-Gudbrandsdal
    - Evt. spørsmål


Felles næringskaffe er eit samarbeid mellom kommunane Skjåk, Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja, og Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdalen.

Neste næringskaffe er 14. mars kl. 9 - 9.30, med eit heilt nytt tema - sett av datoen, så kjem det meir informasjon etterkvart!