Ansattoversikt


Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 975 22 977
Åshild Myhre Amundsen
Reinhaldar
Reinhaldar
Avdelingsingeniør 414 10 112
Reinhaldar
Konsulent jordbruk 905 75 253
Vaktmeister 482 52 031
Teknisk sjef 993 96 529
Reinhaldar
Leiande reinhaldar
Planleggjar 952 87 681
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.

Reinhaldar
Fagleiar kommunalteknikk
Vaktmester
Vaktmester
Reinhaldar
Byggesakshandsamar 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6

Fagkonsulent 917 32 976
Vaktmester
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218
Reinhaldar
Reinhaldar