Ansattoversikt


Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 975 22 977
Åshild Myhre Amundsen
Avdelingsingeniør 414 10 112
Konsulent jordbruk 905 75 253
Vaktmeister 482 52 031
Teknisk sjef 993 96 529
Planleggjar 952 87 681
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.

Byggesakshandsamar, 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6

Fagkonsulent 917 32 976
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218