Ansattoversikt


01 Lom kommune

Ansatte i avdelingen 01 Lom kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 73 00

Barnehagen i Lom

Ansatte i avdelingen Barnehagen i Lom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
976 21 643
404 48 551
Garmo barnehage / Verneombod
Barnehagelærar
Garmo barnehage 957 53 847
Loar barnehage
Loar barnehage
Leiar barnehagane i Lom 404 48 551
Ragnhild Vestad
Styrar Garmo barnehage 976 21 643
Loar barnehage 952 69 907
Pedagogisk leiar 996 03 676
Loar barnehage

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 957 66 159
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Leiar Lom friviljugsentral 996 93 847
Branninspektør 61 21 70 00 976 41 665
80 03 32 10

Telefontid: 08:00 - 15:30 kvardagar

Sekretariatet for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal 469 11 018

Sekretariatet for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal
Sognefjellsvegen 6
2686 Lom

skng.no

Feiar 959 89 942
Leiar Dei Gode Hjelparane 920 22 825
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg 971 53 580

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse og velferd 909 47 300
Bjørn Bakke
Helsesyster 976 67 746
Fastlege 948 89 603
Ergoterapeut 911 63 718
Flyktningetenesta 469 17 471
Sekretær Lom helsesenter
Eggjalia arbeidssenter 948 38 925
Jordmor 900 24 427
Leiande fysioterapeut 481 65 520
Kommunelege
Legesekretær
Leiande helsesyster 976 67 747

Loar skule

Ansatte i avdelingen Loar skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 948 05 749
Loar skule
Loar skule 908 93 318
Loar skule
Loar skule
Loar skule 908 47 629
Adjunkt 995 36 896
Loar skule 948 41 040
Loar skule
Fagarbeidar 997 12 939
Adjunkt
Loar skule 948 50 769
Rektor Loar skule 481 57 063
Loar skule 479 01 607
Loar skule 948 27 921 996 40 816
Adjunkt m/tilleggsutd. 948 25 388
Adjunkt 948 63 269 996 42 653
Loar skule 948 39 649 957 74 039
Adjunkt 948 44 685
Rektor Lom musikk- og kulturskule, inspektør Loar skule 404 48 548
Loar skule 908 93 345 957 04 257
Loar skule 948 27 921 943 44 239
Loar skule 941 08 440 908 70 417
Loar skule 482 64 169
Loar skule
Loar skule 948 45 359 958 08 596
Loar skule 908 96 205
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 413 11 528

Lom kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Lom kyrkjekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 481 65 529
Kyrkjelydssekretær og trusopplærar 481 65 528
Kyrkjeverje 481 65 527

Lom ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Lom ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar, Lom ungdomsskule 990 41 325
Lærar, vaksenopplæringa 971 86 521
Assistent, Lom ungdomsskule
Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule
Lærar vaksenopplæringa 928 36 665
Lærar, Lom ungdomsskule 450 50 065
Lærar, Lom ungdomsskule 902 61 510
Lærar, Lom ungdomsskule 932 22 727
Lærar, vaksenopplæringa
Lærar, Lom ungdomsskule 481 51 422
Lærar, Lom ungdomsskule 917 31 052
Lærar, vaksenopplæringa
Rektor Lom ungdomsskule 915 71 675
Lærar, Lom ungdomsskule 948 59 871 928 84 038
Inspektør, voksenopplæringa 476 07 091
Lærar, Lom ungdomsskule 920 34 230
Lærar, Lom ungdomsskule 909 28 173
Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule
Undervisningsinspektør/rådgjevar Lom ungdomsskule 456 35 191
Lærar, voksenopplæringa
Lærar, Lom ungdomsskule 456 34 135
Lærar, Lom ungdomsskule
Lærar, Lom ungdomsskule 902 17 336
908 92 149
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 413 11 528
Lærar, Lom ungdomsskule 905 40 150

Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 975 22 977
Åshild Myhre Amundsen
Avdelingsingeniør 414 10 112
Konsulent jordbruk 905 75 253
Vaktmeister 482 52 031
Teknisk sjef 993 96 529
Planleggjar 952 87 681
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.

Byggesakshandsamar, 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6

Fagkonsulent 917 32 976
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Heimesjukepleia 

Vakttelefon

 

975 06 860

Heimesjukepleia

975 06 820

Heimesjukepleia

975 06 801

Heimesjukepleia

975 06 771

Heimesjukepleia

474 68 638

Heimesjukepleia

902 10 412

Heimesjukepleia, heimehjelp

900 32 840

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 49 620

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 65 523

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator

kvardagsrehabilitering

 

948 13 046

Avdeling 2 (pasienttelefon)

902 29 775

Avdeling 4 (pasienttelefon)

909 13 196

Sjukepleiar institusjon

405 23 333

Sjukepleiar vakttelefon

488 96 477

Fredly

970 73 614

Kjøken

907 20 183

Aktivitør

476 11 557

Krokamyre

 

 

917 27 430

Krokamyre

 

 

911 95 874

Krokamyre Vakttelefon

 

 

959 20 003

Kroken

 

 

474 82 667

Kroken Vakttelefon

 

 

474 88 986

avd.leiarar (ikkje i bruk kvar dag)

474 66 830

treningsleiligheit

 

474 84 124

Arbeidssenteret Eggjalia

 

 

948 38 925

948 89 603
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Miljøarbeidar, HTV fagforbundet 472 36 315
Fagarbeidar
Sjukepleiar
Leiar miljøarbeidartenesta 474 53 241
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Vernepleiar
Sjukepleiar
905 62 291
Sjukepleiar
Vernepleiar
Heimetenesta 975 06 860
Sjukepleiar
Merkantilt personell 481 65 526
Leiar heimebasert omsorg
Merkantilt personale 481 65 525
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Fagarbeidar
Aktivitør 476 11 557
Aktivitør
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator 902 41 479

demenskoodinator@lom.kommune.no

Leiar omsorgsteneste 404 37 941
Kjøkensjef Lom helseheim 907 20 183
Sjukepleiar
Hovudtillitsvald NSF
Pleie- og omsorgssjef 941 53 793
Oda Evy Øyen

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmeister 482 52 031
Ordførar 901 12 400
Bjarne Eiolf Holø

Servicetorg, informasjon, kultur

Ansatte i avdelingen Servicetorg, informasjon, kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget 934 29 318
Trond Byre-Haakensen
Bibliotekar
Merete Byrøygard
Bibliotekar
Are Flaten
477 11 809
Leiar Lom folkebibliotek
Rita Mundal
Informasjonskonsulent 958 36 826
Ola Ø Rossehaug
Leiar Ungdomsklubben i Lom 915 17 805
Konsulent servicetorg/politisk sekretær 61 21 73 00
Konsulent servicetorget
Sals- og driftsansvarleg - Utgard 465 05 428

Staben

Ansatte i avdelingen Staben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssjef 971 61 865
Ola Helstad
Rådgjevar oppvekst 976 67 744

Støttefunksjonen

Ansatte i avdelingen Støttefunksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 957 66 159
Konsulent støttefunksjonen 481 65 539
Ingunn Hanne Eide
IT-medarbeidar 971 71 187
Rådgjevar personal 481 65 537
Åste Einbu Gudbrandsen
Leiar støttefunksjonen 489 90 700
Egil Haug
Konsulent støttefunksjonen 481 65 535
Britt Helen Skoglund
Økonomisekretær 481 65 536
Konsulent løn 481 65 538
Rådgjevar 481 65 534