Tilsettportal Lom kommune

WinTid skal oppgraderast torsdag 13. desember i tidsrommet 16.15 - 19.15

Lom legekontor har behov for vikar som legesekretær frå 02.01.2019 førebels fram til 01.04.2019. 

Omfanget av vikariatet er litt usikker p.g.a  utlyst stilling og tilsetjingsprosessen der, men det vil truleg bli behov for minst 60% stilling i perioden

Det vil vere ei oppgradering i WInTid onsdag 26. september 2018 mellom kl 11:30 og 13:30

søppelpost


Ferietid er høgtid for svindlarar og søppelpost

Ved sjukemelding vil løn bli stoppa om sjukemelding, del D (søknad om sjukepengar) ikkje er sendt inn til NAV

Vi forsøker å avspasere meirtid og fleksitid, etter ei hektisk periode med overgang til nytt år og årsoppgjør og årsmelding.

I tida 16.15 - 18.00 torsdag 15. februar vild det bli gjort ei oppgradering av tidregistreringssystemet WinTid. 

eFakturakampanjejpg

Svaret er enkelt!

Vel eFaktura og/eller Avtalegiro på til dømes kommunale avgifter, SFO og barnehage og få full kontroll over rekningane dine

Dersom du blir sjukemeldt skal sjukemeldinga no leverast elektronisk. I tillegg skal du sende inn «søknad om sykepenger». Dette må du gjere sjølv om du får løna di frå Lom kommune og du vil få varsel anten på sms eller spost frå NAV om det.

På grunn av oppgradering av elektrisk anlegg i andre etasje på Midtgard kan det dukka opp feil på brannvarslingsanlegget dei neste dagane.

Det vil bli planlagt nedetid på KF Kvalitetsstyring og tilhøyrande modular tysdag 9. januar fra klokka 16.00 og utover kvelden, melder Kommuneforlaget.

Det er lagt ut retningsliner for tilsette på tenestereise i Lom kommune i kvalitetsportalen.

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537
Support Kvalitetsportalen
Telefon 24 13 28 28
Mobil 400 00 937