Felles kommunedelplan for klima og energi for Skjåk, Lom og Vågå kommunar - offentleg ettersyn av planprogram


No er dei nye retningslinjene for investering og bedriftsutvikling i landbruket her.

Desse gjeld for Innlandet (Hedmark og Oppland) i 2018.

Det vil bli lagt ut på Innovasjon Norge sine heimesider etterkvart, men fram til da kan du lese det her


Retningsliner for bruk av næringsfondet i Lom kommune (PDF, 183 kB) er blitt revidert og er vedtatt av Lom kommune og godkjent av Fylkesmannen i Oppland sommar 2017.


Lom kommune har inngått avtale om tenestekjøp av flyktningeteneste frå Skjåk kommune, frå og med 01.03.2021. Dette er førebels gjeldande fram til 31.08.2021. 

Er du på leiting etter ein plass å bu i Lom, eller har du ein plass til sal eller utleige?

  
 

Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.
Alle saker