Ledige faste sjukepleiarstillingar i pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom Kommune søkjer etter sjukepleiarar med arbeidsplass for tida på Lom Helseheim, fast 3x 100%. Oppstart etter avtale.   

Sjukepleiaren vil ha leiar av institusjon som næraste overordna. 

 

Arbeidstid: etter gjeldande turnus med dag/sein og eventuelt natt og arbeid kvar 3. helg, eventuelt langvakter kvar 4. helg. Er fleksible i forhold til ynskje i turnus. Har god avtale på høgtidsturnus, jf. eigen avtale.  

 

 

 

 

 

 

Aktuelle arbeidsoppgåver:

 • Sjukepleiefagleg ansvar for behandling og oppfølging av pasientar og pårørande
 • Følgje rutinane i avdelinga og bidra til forbetringsarbeid
 • Sikring av god kommunikasjon og samhandling
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til opplæring og fagleg rettleiing av kollegaer og studentar

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentleg godkjend sjukepleiar
 • Personar som har interesser for faget
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Personleg eigna for stillinga

 

Fylgjande blir vektlagt:

 • Fagleg dyktig og trygg i rolla
 • Evne til å samarbeide med kollegaer og tverrfagleg team, jobbe sjølvstendig, er strukturert og målretta
 • Gode evner i kommunikasjon med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Vilje og evne til å lære
 • Være med på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Interesse for fag og fagutvikling

 

Vi tilbyr:

 • Fagleg spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Høgt fagleg nivå på tenestene
 • Fagmøtetid i turnus
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får moglegheit til å arbeide på arbeidsplass i stadig utvikling med fokus på velferdsteknologi 

 

Kontaktperson:

Avdelingsleiar Guro Einbu,  telefon 40 43 79 41

E-post: guro.einbu@lom.kommune.no

 

Avdelingssjukepleiar Nina Gården, telefon 48 89 64 77

E-post: nina.garden@lom.kommune.no      

 

Andre opplysningar:

 • Kommunale tilsetjingsvilkår
 • Skriftleg søknad til Lom kommune
 • Namn på søkjarar vil bli gjort offentleg.
 • Søknadsfrist: fortløpande tilsetting    

 

Elektronisk søknadskjema finn du inne på heimesida under ledige stillingar eller du kan trykkje deg inn her.

 

Alle foto nedanfor: Live Andrea Sulheim

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Mobil 404 37 941
Nina Gården
Sjukepleiar