Lengre saksbehandlingstid på byggesak

Klikk for stort bildeDet er for tida redusert kapasitet på byggesak i kommunen. 

Felleskontoret for plan, byggesak og miljø for Lom og Skjåk har ein periode framover lite kapasitet på byggesak. Ein må derfor rekne med noko lenger tid enn vanleg på saksbehandling.

Byggesaksbehandlar er tilgjengeleg på telefon måndagar, tysdagar, torsdagar og fredagar. Onsdagar er vi ikkje tilgjengeleg på telefon. 

Byggesaker skal sendast til post@lom.kommune.no, og ikkje til den einskilde saksbehandlar.