Nyheitsbrev frå Digi Innlandet

Digi Innlandet er eit strategisk og operativt samarbeid innan digitalisering og tenesteutvikling for kommunane i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. 

Digi Innlandet 

Føremålet med Digi Innlandet er å jobbe saman på strategisk nivå for å styrke den samla kompetansen og dele på nøkkelkompetanse, auke gjennomføringskrafta i utbreiing og gevinstrealisering av nasjonale fellesløysingar. I tillegg skal Digi Innlandet vere premissgjevar og pådrivar i det nasjonale utviklingsarbeidet. 

nyheitsbrevet for juli kan du lese meir om aktivitetar som har vorte gjennomført og kva som er planlagt dei neste månadane. 

Du kan og lese meir om Digi Innlandet her. 

Administrasjonssjef i Lom kommune Elin Fjeldberg vart med i styringsgruppa frå februar 2022. 

Logo Digi Innlandet