Viktig info til arrangørar og overnattingsplassar pr. 19. mars

Les om ei ny tilskotsordning for arrangement og ei sterk oppmoding frå kommuneoverlegen til alle overnattingsplassane i Lom. 

Oppmoding til alle overnattingsbedrifter pr. 19. mars

 

Utsikt mot kyrkja og Lomseggen frå Nordal - Klikk for stort bildeUtsikt mot kyrkja og Lomseggen frå Nordal Ola Ø Rossehaug Kommuneoverlegen tilrår at alle overnattingsplasser i kommunen forsøker å redusere drifta si, særlig med tanke på fritidsovernattinger. Dette gjelder i første omgang fram til 13.04.20. Det er viktig at overnattingsplassene legger til rette for gode hygieniske forhold og at eventuelle gjester i karantene får mulighet til å overholde sine islolasjonsbestemmelser. Denne tilrådingen blir gitt for å unngå overbelastning av akuttberedskapen, samt for å redusere fare for smittespredning"

 

 

 

Ny tilskotsordning til kultur- og idrettsarrangement som er ramma av korona

 

Klikk for stort bilde Utdrag frå pressemelding:

Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Pakken som ble presentert i dag består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Les heile pressemeldinga på regjeringa si heimeside og artikkel om saka her.
 

Ubetaling av støtte til avlyste arrangement - Innlandet fylkeskommune


Utdrag frå artikkel: 

Innlandet fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst. Dette forutsetter at avlysningene skjer som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. 

Bortfallet av tilbakebetalingskravet gjelder inntil videre, og er i sin helhet knyttet til situasjonen som er oppstått på grunn av koronaviruset.

Les heile artikkelen på fylkeskommunen sine heimesider. 

 

Lei av å lese om permittering på nav.no? 
 

Denne videoen er ganske informativ og kan hjelpe deg eit stykke på veg! 


 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977