Ansattoversikt


Fellestenester: Økonomi og personal

Ansatte i avdelingen Fellestenester: Økonomi og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar økonomi 481 65 539
Ingunn Hanne Eide
Økonomikonsulent 481 65 535

Ansvar for bokføring og avstemming for Lom kommune, Friviljugsentralen og Lom Kyrkjelege råd.

Rådgjevar personal og avd.leiar servicetorg og informasjon 481 65 537
Økonomikonsulent 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar. 

Konsulent løn (permisjon) 481 65 538

Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.

Konsulent løn (vikariat) 481 65 538

Vikar for Anniken: Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.

Randi Van Dam