Er du sjukepleiar? Vi har 100% fast stilling til deg!

Pleie- og omsorgsavdelinga søkjer etter sjukepleiarar med arbeidsplass, nå for tida, på Lom Helseheim. Det er ledig tre 100% faste stillingar med oppstart etter avtale. Søknadsfrist: fortløpande.   

 

 

 

 

 

 

Aktuelle arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiefagleg ansvar for behandling og oppfølging av pasientar og pårørande
 • Følgje rutinane i avdelinga og bidra til forbetringsarbeid
 • Sikring av god kommunikasjon og samhandling
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til opplæring og fagleg rettleiing av kollegaer og studentar

 

Arbeidstid: etter gjeldande turnus med dag/sein og eventuelt natt og arbeid kvar 3. helg, eventuelt langvakter kvar 4. helg. Er fleksible i forhold til ynskje i turnus. Har god avtale på høgtidsturnus, jf. eigen avtale. 

Sjukepleiaren vil ha leiar av institusjon som næraste overordna. 

Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjend sjukepleiar
 • Personar som har interesser for faget
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Vi vektlegg at du:

 • er personleg eigna for stillinga
 • er fagleg dyktig og trygg i rolla
 • har evne til å samarbeide med kollegaer og tverrfagleg team, jobbe sjølvstendig, er strukturert og målretta
 • har gode evner innan kommunikasjon med pasientar, pårørande og kollegaer
 • har vilje og evne til å lære
 • er med på å skape eit godt og trygt arbeidsmiljø
 • har interesse for fag og fagutvikling

Vi tilbyr:

 • Fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Høgt fagleg nivå på tenestene
 • Fagmøtetid i turnus
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Moglegheit til å arbeide på arbeidsplass i stadig utvikling med fokus på velferdsteknologi 

Er du ein av dei vi ser etter? 

Da vil vi gjerne høyre frå deg! Send inn ein søknad, det er fortløpande søknadsfrist!

Vil du vite meir om stillinga? Ikkje nøl med å ta kontakt med: 

Avdelingsleiar Guro Einbu,  telefon 404 37 941 // e-post: guro.einbu@lom.kommune.no

Avdelingssjukepleiar Nina Gården, telefon 488 96 477 // e-post: nina.garden@lom.kommune.no      

Andre opplysningar:

 • Kommunale tilsetjingsvilkår
 • Namn på søkjarar vil bli gjort offentleg.

 

Alle foto nedanfor: Live Andrea Sulheim

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Mobil 404 37 941
Nina Gården
Sjukepleiar
Mobil 488 96 477