Helse og velferd

 

Det er etablert følgjande tenester i Lom kommune for å ivareta helse og velferd etter Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven:

Legeteneste, legevakt (regional med base på NGLMS, Otta), helsestasjon både for barn og ungdom/skulehelseteneste i grunnskulen og vidaregåande skule, svangerskapsomsorg/ jordmor, jordmorvakt (regional med base på NGLMS, Otta), fysioterapi- og ergoterapitenester, psykisk helseteneste (felles med Skjåk) og interkommunal kommunepsykolog (felles med Skjåk og Vågå). Flyktningtenesta ligg også under helse- og velferd. Sel kommune er vertskommune for barnevern og Skjåk kommune for Nav, men budsjettmessig ligg desse tenestene under helse- og velferd.

Artikkelliste

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Telefon 916 86 342

Tonje er konstituert inn som tenesteleiar i pleie og omsorg i perioden 01.04.-31.12.2023.