Helse og velferd

 

Det er etablert følgjande tenester i Lom kommune for å ivareta helse og velferd etter Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven:

Legeteneste, legevakt (regional med base på NGLMS, Otta), helsestasjon både for barn og ungdom/skulehelseteneste i grunnskulen og vidaregåande skule, svangerskapsomsorg/ jordmor, jordmorvakt (regional med base på NGLMS, Otta), fysioterapi- og ergoterapitenester, psykisk helseteneste (felles med Skjåk) og interkommunal kommunepsykolog (felles med Skjåk og Vågå). Flyktningtenesta ligg også under helse- og velferd. Sel kommune er vertskommune for barnevern og Skjåk kommune for Nav, men budsjettmessig ligg desse tenestene under helse- og velferd.

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Telefon 916 86 342

Tonje er konstituert inn som tenesteleiar i pleie og omsorg i perioden 01.04.-31.12.2023.