Pleie og omsorg

Pleie og omsorg i Lom kommune består av: 

  • Lom helseheim
  • Miljøarbeidartenestene
  • Heimetenestene (heimesjukepleia og heimehjelpa).

Kontakt

Elin Jeanette Ulen
Kvalitets- og utviklingsrådgjevar
Telefon 61 21 72 25
Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016
Julianne Ramstad Plassen
Avdelingsleiar heimebasert omsorg
Mobil 474 60 296
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Telefon 916 86 342

Tonje er konstituert inn som tenesteleiar i pleie og omsorg i perioden 01.04.-31.12.2023. 

Ann Kathrin Flækøy
Avdelingsleiar miljøarbeidartenesta
Mobil 474 53 241