Pleie og omsorg

Pleie og omsorg i Lom kommune består av: 

  • Lom helseheim
  • Miljøarbeidartenestene
  • Heimetenestene (heimesjukepleia og heimehjelpa).

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og omsorg
Mobil 996 29 016
Elin Jeanette Ulen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Mobil 418 09 380
Hanne Elisabet Bakken
Sjukepleiar
Mobil 404 37 941
Julianne Ramstad Plassen
Leiar heimebasert omsorg
Mobil 474 60 296
Ann-Mette Fjeld Hoft
Leiar miljøarbeidartenesta
Mobil 474 53 241