Ansattoversikt


Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Heimesjukepleia vakttelefon

975 06 860

Heimehjelp

481 49 620

Avdelingssjukepleiar

Merete Kveom

 

902 10 412

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator kvardagsrehabilitering

 

948 13 046

Avdeling 2 (pasienttelefon)

902 29 775

Avdeling 4 (pasienttelefon)

909 13 196

Sjukepleiar institusjon

405 23 333

Sjukepleiar vakttelefon

488 96 477

Fredly

970 73 614

Kjøken

907 20 183

Aktivitør

476 11 557

901 06 933

Kreftkontakta er tilgjengeleg kvar onsdag. 

Krokamyre

 

 

917 27 430

Krokamyre

 

 

911 95 874

Krokamyre Vakttelefon

 

 

959 20 003

Kroken

 

 

474 82 667

Kroken Vakttelefon

 

 

474 88 986

avd.leiarar (ikkje i bruk kvar dag)

474 66 830

treningsleiligheit

 

474 84 124

Arbeidssenteret Eggjalia

 

 

948 38 925

948 89 603
Sjukepleiar
Sjukepleiar/kreftkontakt

Kreftkontakta er tilgjengeleg kvar onsdag på telefon: 901 06 933

Sjukepleiar
Merkantilt personell 481 65 526
Sjukepleiar 404 37 941
Tildelingskontoret Lom og Skjåk 948 48 724
Sjukepleiar

Er hovudverneombod

Avdelingsleiar 404 37 941
941 53 793
Leiar miljøarbeidartenesta 474 53 241
Ann-Mette Fjeld Hoft
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
975 06 860
Miljøarbeidar, HTV fagforbundet 472 36 315
61 21 72 25

 

Fagarbeidar
Sjukepleiar
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod 416 83 761
Ingrid Husom
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
948 48 724
Aktivitør Lom arbeidssenter 948 38 925

E-post adresse til arbeidssenteret er : arbeidssenteret@lom.kommune.no

Kjøkensjef Lom helseheim 907 20 183
Sjukepleiar
Vernepleiar
Heimetenesta
Sjukepleiar
Psykisk helsearbeider 482 65 401
Leiar heimebasert omsorg 474 60 296
Merkantilt personale 481 65 525
Sjukepleiar
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator 902 41 479

demenskoordinator@lom.kommune.no

Sjukepleiar
Sjukepleiar
Fagarbeidar
Sjukepleiar/kreftkontakt

Kreftkontakta er tilgjengeleg kvar onsdag på telefon: 901 06 933

Konsulent pleie og omsorg 61 21 72 25 911 65 964
Aktivitør
Tenesteleiar pleie og omsorg 418 09 380
Sjukepleiar - i permisjon
Hovudtillitsvald NSF
Legesekretær