Lege

Lom legekontor har tre fastlegar. Det er i tillegg ein turnuskandidat og helsepersonell. Fastlegeordninga gjev deg rett til å få ein allmennpraktiserande lege som din faste lege.

Skal du sjekke eit prøvesvar eller fornye resepten din? Da kan du nytte deg av Helsenorge.no. Korleis du gjer det trinn for trinn kan du sjå i artikkelen om Helsenorge.no

Merk at du må ha fastlege for å kunne gjennomføre ein e-konsultasjon. 

Legeoversikt

Gro Nørstebo Moshagen
Kommuneoverlege og smittevernlege 
gro.norstebo.moshagen@lom.kommune.no 

Kontordag: måndag, tysdag, annakvar onsdag, torsdag og fredag

Astrid Sulheim
Kontordag: måndag, tysdag, onsdag og fredag.

Marte Kolden

Kontordag: måndag, tysdag, onsdag og fredag

Turnuslege
Kontordag måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag.

Legevakt utanom kontortid

Legevakta (tlf: 116 117) er lokalisert til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, Selsvegen 20, Otta. 
Kvardag: 16.00 - 08.00. Helg/heilag dag: heile døgnet.

Ved livstruande tilstander kontakt AMK 113

Kontakt

Sissel Frisvold
Leiar legetenesta
Mobil 901 15 244

Opningstider

Lom helsesenter

Opningstid skranke:

08.00 - 15:30

Telefontid for resepsjonen:

Måndag:

09:00 - 11:30

12.30 - 15.00

Tysdag, onsdag, torsdag og fredag:

08:15 - 11:30

12:30 - 15:00

 

Telefon dagtid: 61 21 72 00
Telefon legevakt: 116 117
For øyeblikkeleg hjelp: 113