Lege

Lom legekontor har tre fastlegar. Det er i tillegg ein turnuskandidat og sekretærar. Fastlegeordninga gjev deg rett til å få ein allmennpraktiserande lege som din faste lege.


Elektronisk bestilling av legetime og resepter

Elektronisk bestilling går ikkje når fastlegen har permisjon.

 Gro Nørstebø Moshagen 
Kommuneoverlege og smittevernlege

Kontortid: måndag, tysdag, annakvar onsdag, torsdag og fredag

Merete Byre-Haakensen 

Kontordag måndag, onsdag og torsdag. Tilsynslege ved Lom helseheim tysdag og fredag. Fri kvar 3.torsdag. 

Astrid Sulheim

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og fredag.

Turnuslege

Kontordag måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag.

Christen Halle
Legevikar

 

Legevakt utanom kontortid

Tlf 116 117 Legevakta er lokalisert til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, Selsvegen 20, Otta.  Kvardag: 16.00 - 08.00. Helg/heilag dag: heile døgnet. Ved livstruande tilstander: kontakt AMK 113

 

Opningstider

Opningstid skranke:

08.00 - 11.30 12.00 - 15.30

Telefontid for resepsjonen:

08.00 - 11.30 (måndagar frå kl 09.00)

12.30 - 15.00

 

Telefon dagtid: 61 21 72 00
Telefon legevakt: 116 117