Lege

Lom legekontor har tre fastlegar. Det er i tillegg ein turnuskandidat og sekretærar. Fastlegeordninga gjev deg rett til å få ein allmennpraktiserande lege som din faste lege.


Elektronisk bestilling av legetime og resepter

 

Ynskjer du å prate med ein lege?

Legane har ikkje lenger fast telefontid.

Ynskjer du å prate med ein lege på telefonen same dag må du ringe før kl 11:00

Ringer du etter kl 11:00 - ringer legen deg oppatt dagen etter eller på fyrste yrkedag.

 Gro Nørstebø Moshagen  permisjon 1 år frå 01.09.18 – vikar Anne Henriette Paulsen

Kontortid: måndag, tysdag, annakvar onsdag, torsdag og fredag

Merete Byre-Haakensen 

Kontordag måndag, onsdag og kvar 3.torsdag. Tilsynslege ved Lom helseheim tysdag og fredag. Fri kvar 3.torsdag. 

Er stort sett å få tak i på telefon kvar dag

Astrid Sulheim permisjon 1 år frå 01.03.19 - vikar Hallgrim Ulvik Haug

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og fredag

Turnuslege:

Kontordag måndag, tysdag etter lunsj, onsdag, torsdag og fredag.

Legevakt utanom kontortid

Tlf 116 117 Legevakta er lokalisert til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, Selsvegen 20, Otta.  Hverdag: 16.00 - 08.00. Helg/helligdag: Hele døgnet Ved livstruende tilstander: kontakt AMK 113

 

Opningstider

Opningstid skranke:

08.00 - 11.30 12.00 - 15.30

Telefontid for resepsjonen:

08.00 - 11.30 (måndagar frå kl 09.00)

12.30 - 15.00

 

Telefon dagtid: 61 21 72 00
Telefon legevakt: 116 117