Tilsette

 

Merete Byrøygard

Merete Byrøygard er tilsett som barne- og ungdomsbibliotekar i 80% stilling. Ho er utdanna lærar og har tidlegare jobba i barneskulen og vaksenopplæringa. Ho starta på biblioteket i 2002. Merete er kontaktperson for grunnskulane, og ansvarleg for bokpresentasjonar for barn og ungdom.

Rita Mundal

Rita Mundal er tilsett som bibliotekleiar i 100% stilling. Ho starta i jobben i 1999. Ho er utdanna lærar og bibliotekar, har eit masteremne i Litteraturformidling frå HiO (2011) og avslutta våren 2018 ein master i Allmenn litteraturvitenskap ved UiO.

Kontakt

Merete Byrøygard
Bibliotekar
Rita Mundal
Leiar Lom og Skjåk folkebibliotek

Opningstider

Opningstider Lom folkebibliotek
Dag Tid
Måndag 12.00 - 19.00
Onsdag 12.00 - 19.00
Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 15.00
Laurdag 10.00 - 15.00