Breiband i Lom

bilde av fiberoptikk - Klikk for stort bilde Pixabay.com   

I Lom er det i dag to pågåande breibandprosjekt: utbygging i Garmo-Storviksroe som er eit felles prosjekt med Vågå kommune, og Lia og omegn.

 

Vedlagt ligg statusrapport for fiberutbygginga i Lia, sjå vedlegg. (PDF, 2 MB)
Rapporten er frå juni. 
Presentasjonen gjeld for heile Nord-Gudbrandsdalen, så scroll deg ned til s. 8 - 9 for å sjå det som er relevant for Lom. 

Nyleg vart det gjennomført ei ope møte om fiberutbygginga som skal starte opp på strekka mellom Hesthaugen - Tessand, i tillegg til på Nord-Sandom. Referatet frå det møtet kan du lese her: 
Det kan vere greitt å orientere om at BraCom har vorte hovudentreprenør for HomeNet, i staden for Brunbjørn (som deltok på møtet). Dei vil ta kontakt med innbyggjarar og andre framover for å få på plass grunneigaravtaler og liknande. 
Desto raskare det kjem på plass, desto raskare kan dei starte med bygginga. 
Ny kontaktinformasjon etc. er å finne her:  (PDF, 2 MB)

bilde av fiberoptikk

Førre veka gjennomførte Lom kommune og HomeNet eit ope møte på Skogheim om fiberutbygginga som er planlagt på strekka frå Nord-Sandom og til og med Tessand. Fekk du ikkje tatt turen? Da kan du få ei oppsummering her. 

 

bilde av fiberoptikk

Onsdag kveld den 22. juni inviterer Lom kommune og HomeNet til eit grendamøte om fiberutbygging på strekket Nord-Sandom til og med deler av Tessand. Ta gjerne turen dersom du er interessert.  

 

Informasjon til innbyggere i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, og Lom om utbygging av fibernett. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal søkte i 2019 og 2020 Nkom og fylkeskommunen om støtte til utbygging av høyhastighets bredbånd i kommunene i regionen. 

Utbygging i områdene har vært lagt ut på anbud, og kommunene i tett samarbeid med Regionrådet, har nå valgt HomeNet som utbygger.

Lom kommune har, i samarbeid med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen, søkt om NKOM-tilskot til breibandsutbygging i fleire omganger. Eidsiva vann anbodet om å bygge ut i Lia, men har støtt på fleire utfordringar som har ført til forsinkelser. Dette skyldast mellom anna nytt regelverk for kvalitet opp høyspentmaster og lågspentstolper.

Kva slags dekning har din hustand, og kva slags planer er det for utbygging for di tomt? 
Sjekk kartgrunnlaget her!

Tidligare i sommar vart det lagt ut utlysning for utbygging av breiband i fleire områder i Nord-Gudbrandsdalen. Lom kommune la ut eitt prosjekt saman med Vågå kommune. Området vert bygd ut med offentleg støtte frå stat, fylkeskommunen og kommunen saman med avgifta for tilkopling frå innbyggjarane. Avgifta (eigenandelen pr. innbyggjarar) er som i alle tidlegare breibandprosjekt på kr 10 000.

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje