Fast skjenkeløyve

Kommunen kan gje løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk for kvar enkelt skjenkestad ut frå ei heilheitsvurdering av driftskonsept og innkomne uttaler  

Kommunen gjev løyve til skjenking innafor fylgjande skjenketider:

Øl og vin kl. 08.00 - 02.00
Sprit kl. 13.00 - 02.00

 

Gå til søknadsskjema

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318