Skjenkeløyve for eitt enkelt høve

Skal du arrangere festival, konsert eller anna klart avgrensa arrangement som er ope for publikum og servere alkoholhaldig drikk, må du søkje kommunen om skjenkeløyve

Kommunen kan gje løyve til skjenking av alkohol innafor fylgjande skjenketider:

 

Øl og vin kl. 08.00 - 02.00
Sprit kl. 13.00 - 02.00

 

Søknad om løyve for ope arrangement (enkelt, bestemt høve)

Søknad om skjenkeløyve for lukka selskap (ambulerande)

Søknad om endra vilkår for eit enkelt høve (når søkjaren allereie har løyve)

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318