Renovasjon fritidshus, hytter og setrer

Utplasserte containarar til bruk for restavfall frå hytter, fritidseigedomar og setrer.

Conteinarar for fritidshus, hytter og setrer

Lom kommune har investert i nye og meir eigna conteinarar som returpunkt for restavfall frå fritidshus, hytter og sætrer. For å finne kvar du som hytteeigar kan levere ulike typer avfall, gå til nettsida sortere.no.

Bilete av avfallskontainer for hytter og fritidshus: illustrerande hand som syner korleis ein skal kasta søppelet sitt - Klikk for stort bilde

 

Bilete av avfallskontainer for hytter og fritidshus - Klikk for stort bilde