Skjema for politikarar

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg/politisk sekretær
Telefon 61 21 73 00
Mobil 917 48 754
Anniken Stee
Konsulent løn (permisjon)
Mobil 481 65 538

Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.