Skjema for politikarar

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg
Telefon 61 21 73 00
Mobil 917 48 754
Anniken Stee
Konsulent løn (permisjon)
Mobil 481 65 538

Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.