Eigedomsskatt

Lom kommunestyre vedtok i 2011 å omtaksere eigedomar innanfor eksisterande eigedomsskattegrense i Lom kommune. Lom kommune innførte eigedomsskatt i 1975 for bustader og næringseigedomar på Fossbergom og for verker og bruk i heile kommunen.

Artikkelliste