Viktig melding

Koking av vatn:

Alle vassverk i Lom kommune er no friskmeldt etter flaumen, det er ikkje lenger behov for å koka vatnet!

Vatn, avlaup, renovasjon

Fann du det du leitte etter?