Ansattoversikt


Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Heimesjukepleia vakttelefon

975 06 860

Heimehjelp

481 49 620

Avdelingssjukepleiar

Merete Kveom

 

902 10 412

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator kvardagsrehabilitering

 

948 13 046